• Novosti

Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

7. studenoga 2022. godine izdano je Mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Na temelju spomenutog Mišljenja te prethodno provedenog postupka ocjene u kojem je Grad Split uputio Zahtjeve za davanjem mišljenja o potrebi strateške procjene na 22 javno-pravna tijela određena posebnim propisima, donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine na okoliš.

U Odluci se između ostaloga navodi kako je u postupu ocjene utvrđeno kako Strategija nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u postupku i primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za plan razvoja grada Splita.

Donošenjem Odluke 11. studenoga 2022. godine završen je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

Tekst Odluke možete pročitati OVDJE.