• Novosti

ZaZeleni Split u 2023!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstva za sufinanciranje projekta „ZaZeleni Split“ u sklopu kojeg će se zasaditi 842 nova stabla. Stabla će se rasporediti na području grada Splita na način da će se zasaditi urbane šume, drvoredi i točkaste grupacije pojedinačnih stabala. Izgradnjom mreže zelene infrastrukture ublažit će se negativne posljedice klimatskih promjena na zdravlje građana i ekosustav grada Splita. U sklopu projekta velik dio stabala posadit će se u istočnim dijelovima grada gdje nedostaje zelene javne infrastrukture i gdje će se formirati nove ozelenjene površine.

Sukladno podacima Europske agencije za okoliš, jedno stablo godišnje smanji udio CO2 u zraku za oko 22 kilograma, što znači da će nova 842 stabla u gradu Splitu uzeti iz atmosfere oko 18 tona CO2 godišnje i zauzvrat osloboditi kisik što će doprinijeti čišćem okolišu i boljoj kvaliteti zraka. Projekt doprinosi i realizaciji jedne od glavnih inicijativa Europske komisije u okviru Europskog zelenog plana kojom je predviđena sadnja 3 milijarde dodatnih stabala na području EU do kraja 2030.

Ukupna vrijednost projekta je 3.740.415,86 kuna, od čega je Razvojna agencija Split – RaST uspješnom prijavom osigurala maksimalnih 80% bespovratnih sredstava Fonda, odnosno 2.992.332,69 kn. Projekt je izrađen u suradnji s gradskom tvrtkom Parkovi i nasadi te Upravnim odjelom za komunalne poslove Grada Splita.