• Novosti

Zelena obnova Splita: stablo po stablo, grm po grm

U posljednjih godinu dana na području grada Splita značajno je porastao zeleni inventar. RaST je prijavio ukupno 6 projekata kojima se sufinanciralo ozelenjivanje grada sadnjom stabala, grmova i klupa, kao i postavljanjem slavina s pitkom vodom. Novim projektima planira se sadnja 850 novih stabala i 13 000 grmova te postavljanje 10 slavina s pitkom vodom, dok su kroz prethodna 4 realizirana projekta zasađena 1 622 nova stabla, 13 050 novih grmova te postavljeno 39 javno dostupnih slavina s pitkom vodom i 49 novih klupa, za što je dosad osigurano više od milijun eura bespovratnih sredstava (1.252.334,44 EUR). U slučaju ostvarivanja bespovratnih sredstava za nova 2 projekta, Grad Split bi ukupno ostvario gotovo 2 milijuna eura bespovratnih sredstava za ozelenjavanje grada.

Ulaganje u zelenilo u gradskim kvartovima vidljivo je i u Zelenom katastru Grada Splita na kojem se može vidjeti 80-ak lokacija po gradskim kotarevima koje će se ozelenjeti iz projektnih ulaganja. Novost kod ovogodišnjeg natječaja je da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dopušta sadnju stabala i na javne parcele u državnom vlasništvu, a ne samo na gradske kako je do sada bio slučaj, stoga je na raspolaganju veći broj potencijalnih površina za sadnju stabala.

Osim osiguranja bespovratnih sredstava preko Fonda, Parkovi i nasadi d.o.o. pokrenuli su platformu Zazelenimo Split preko koje se građani i tvrtke mogu uključiti donacijama u ozelenjavanje svojih kvartova, ulica i okoliša. Kroz donatorsku platformu do sada je prikupljeno 20.180,00 € za sadnju stabala i cvijeća te postavljanje špina i klupa. Sade se pelegrinke, platane, lovori, bajami, jasmini, planike, murve, višnje, naranče, kumkvat, a ako i vi želite posaditi stablo ili imate drugu ideju zelenila u svojoj ulici, priključite se platformi.