• Novosti

Grad Split prijavio sudjelovanje u partnerstvu na 3 projekta u sklopu programa Horizon Europe

Razvojna agencija Split – RaST u suradnji sa Službom za razvoj grada u proteklom je mjesecu sudjelovala u pripremi triju projekata u sklopu programa Horizon Europe na kojima je Grad Split jedan od partnera. Projekti se tiču urbane mobilnosti, postizanja klimatske neutralnosti te održivog upravljanja, a Grad Split zajedno s ostalim partnerima imao bi priliku sudjelovati u implementaciji inovativnih rješenja, razmjeni znanja te razvoju novih modela održivosti.

Prvi od tri projekta, pod nazivom MAGNIFICENT (Powering European Cities Future by Accelerating the Transition to Net-Zero Travel through Smart Urban Mobility and Logistic Planning and Policies integrated with 3C based 2ZERO and CCAM Innovations) za ciljeve ima povećanje sigurnosti smanjenjem broja nesreća u gradovima, poboljšanje protoka prometa smanjenjem zagušenja, smanjenje potrošnje energije u tunelima optimizacijom sustava rasvjete i ventilacije, kao i poboljšanje sustava održavanja korištenjem podataka o stanju tunelske infrastrukture u stvarnom vremenu. Na projektu MAGNIFICENT sudjeluje 60 partnera iz cijele Europe, dok je Grad Split nositelj aktivnosti u sklopu koje je planirano da će se implementirati nisko-emisijski sustav upravljanja prometom u tunelu Marjan. Tunel Marjan trenutno je izvor emisija i prometnih zagušenja u okolnom području, što negativno utječe na okoliš i javno zdravlje. Projekt MAGNIFICENT naglašava važnost suradnje i prijenosa znanja i rješenja pri suočavanju s izazovima klimatski neutralnih pametnih gradova kako bi se ispunili ciljevi dekarbonizacije do 2030. godine. U tom smislu, MAGNIFICIENT promiče aktivan dijalog i razmjenu ideja među širokim spektrom svojih dionika uključujući 60 partnera iz ukupno 22 zemlje. U sklopu projekta moguće je ostvariti 568.750,00 EUR bespovratnih sredstava za Grad Split.

Projekt ZEBRA (Zero-Emission Building Renovation and New-Build Solutions in Action) usmjeren je na sustavnu implementaciju koncepata nulte emisije kroz praktičnu primjenu načela energetske učinkovitosti, uključujući sustave grijanja, izvore obnovljive energije, skladištenja i upravljanja energijom. Projektom će se primijeniti inovativni koncepti nulte emisije u renovaciji i gradnji javnih obrazovnih i višestambenih objekata u najmanje 25 različitih lokacija u 7 europskih zemalja – Bugarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji i Škotskoj. Glavna značajka projekta ZEBRA je kombinacija tehnoloških i procesnih inovacija koje prate inovacije na tržištu i koje će omogućiti da se one uspješno implementiraju u pilot projektima na lokalnoj razini. U Hrvatskoj će provedbu aktivnosti voditi Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao iskusna obrazovna i znanstvena institucija i istraživački centar specijaliziran za materijalne i tehnološke inovacije i ispitivanja, uz podršku privatnog partnera Wienerberger koji će pružati podršku u testiranju inovativnih rješenja u javnim zgradama, dok će Grad Split i Međimurska županija sudjelovati u implementaciji održivih rješenja u po jednom pilot projektu u sklopu javnog objekta. U provedbi projekta ZEBRA sudjeluje konzorcij koji se sastoji od 21 partnera iz 7 europskih država, a moguće je ostvariti 338.750,00 EUR bespovratnih sredstava za implementaciju pilot rješenja u gradu Splitu.

Treći projekt naziva TOGETHER (Towards GrEen, smarT, safe and sHarEd uRban mobility) uključuje partnerstvo 7 europskih gradova koji su postavili cilj klimatske neutralnosti do 2030., a kojima će provedba projekta pomoći brže dostići taj cilj implementacijom niza izvedivih rješenja za mobilnost. Projektom TOGETHER obvezali su se na suradnju u postizanju zajedničkog cilja te će kombinirajući svoja znanja i iskustvo implementirati učinkovita rješenja mobilnosti koja se mogu preslikati i u druga urbana područja. Tako se projektom planira da uz sedam partnerskih gradova u implementaciji pilot rješenja sudjeluje i osam tzv. „amplifier cities“, odnosno gradova za koje bi se izradili provedbeni planovi za projektom osmišljena rješenja u mobilnosti, a jedan od tih gradova je i Grad Split. Gradovi „pojačivači“ sudjeluju u razmjeni znanja uključujući online aktivnosti i studijske posjete, ali i razvoju plana provedbe za repliciranje rješenja vezanih za ekosustave, upravljanje, nabavu ili financijske modele te izgradnju kapaciteta. Split će tako imati priliku razviti plan za provedbu specifičnih mjera iz svog lokalnog plana urbane mobilnosti (SUMP).