• Novosti

Nakon RD Pujanke, i reciklažno dvorište Kopilica prijavljeno za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU

Dana 12. veljače još jedno reciklažno dvorište na području grada Splita prijavljeno je na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike za uspostavu reciklažnih dvorišta u svrhu ostvarivanja bespovratnih sredstava Europske unije za sufinanciranje izgradnje. Ishođenjem pravomoćne građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta Kopilica od 10. veljače 2021. godine, ostvareni su preduvjeti za mogućnost podnošenja projektne prijave koju je za Grad Split izradila Razvojna agencija Split – RaST.

Ukupan iznos projektne prijave je 5.195.042,20 kuna, dok je bespovratna sredstva moguće ostvariti u maksimalnom iznosu od 4.415.785,87 kuna (odnosno 85%). Projektna prijava izrađena je temeljem tehničke dokumentacije koju je osigurala Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Grada Splita.

Cilj projekta je izgraditi i opremiti reciklažno dvorište Kopilica sa svrhom doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada na području grada Splita i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Završetkom izgradnje, RD Koplica postat će četvrto reciklažno dvorište na području grada Splita uz RD Karepovac, nedavno izgrađeno RD Orišac te RD Pujanke koje je dobilo pravomoćnu građevinsku dozvolu i za čiju izgradnju je također zatraženo sufinanciranje iz EU izvora u siječnju 2021. godine.  

U sklopu projekta planirane su i edukativno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja građana s ulogom reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te s pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima. Projekt će rezultirati izgrađenim i opremljenim reciklažnim dvorištem ukupnog kapaciteta 7 tona rasutog otpada te 500 litara tekućina koji će biti na raspolaganju stanovnicima grada Splita te će pružiti temeljnu infrastrukturu potrebnu za učinkovito odlaganje i gospodarenje otpadom.