• Novosti

Na 5. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojen strateški okvir

20. prosinca 2021. godine održana je peta sjednica Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Obzirom na epidemiološku situaciju, sjednica je održana online putem Zoom platforme. Sjednici su prisustvovali predstavnici iz 74 od ukupno 128 institucija koje se nalaze u sastavu Partnerskog vijeća. U radu sjednice sudjelovali su i predstavnici Naručitelja – Grada Splita, Izrađivača Strategije – Sveučilišta u Splitu, lokalni koordinator Razvojna agencija Split – RaST te ex-ante evaluator Strategije.

Članovi Partnerskog vijeća na petoj su sjednici usvojili strateški okvir koji se sastoji od opis prioriteta te ciljeva, mjera i pokazatelja Strategije. Posebni ciljevi Strategije metodološki slijede 13 strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije, a uz svaki posebni cilj navedeni su i pokazatelji ishoda, dok definirane mjere za postizanje posebnih ciljeva sadrže opis obuhvata mjere, popis indikativnih aktivnosti te pokazatelje rezultata.

Usvajanjem strateškog okvira, Strategija je ušla u završnu fazu u kojoj se očekuje izrada Akcijskog plana koji predstavlja provedbeni akt za trogodišnje razdoblje u svrhu povezivanja Strategije s proračunom, a sadržava pregled glavnih mjera s pokazateljima rezultata, rokovima i nositeljima provedbe te procjenom fiskalnog učinka.

Zapisnik s 5. sjednice Partnerskog vijeća možete pogledati OVDJE.

Sve informacije o radu Partnerskog vijeća možete pronaći OVDJE