• Novosti

Na splitskom FGAG-u predstavljen projekt izrade Akcijskog plana za zeleni Split

Grad Split priključio se programu Zeleni gradovi (Green Cities) Europske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) u listopadu prošle godine kao 41. europski grad koji će provesti ovaj program. Ključni dio programa čini izrada Akcijskog plana za zeleni grad (GCAP) koji se radi po mjeri grada Splita s ciljem rješavanja niza izazova na području zaštite okoliša, uključujući zaštitu voda, zraka, tla te sprečavanja klimatskih promjena. Tako se predlažu projekti i promjene u postojećim politikama upravljanja i planiranja komunalnom infrastrukturom kao što je vodna infrastruktura, energetika, zbrinjavanje otpada, prometni sustavi, upravljanje javnim zgradama te upravljanje zelenima površinama, a sve u cilju unapređenja kvalitete okoliša i prilagodljivosti grada klimatskim uvjetima.

“Grad Split pokazao je svoju namjeru da u budućnosti svojim građanima osigura zeleni, održivi i kvalitetni razvoj”, na predstavljanju je rekla Viktorija Zinchuk, direktorica EBRD-a u Hrvatskoj. GCAP će se nadovezati na postojeće gradske planove i strategije kako bi utvrdio praktične mjere za poboljšanje koje se mogu provesti tijekom sljedećih nekoliko godina. Ujedno bi trebao pomoći gradu Splitu da razvije aktivnosti koje pružaju višestruke koristi raznim gradskim sektorima, te djelovati i na privlačenje stranih investitora koji ulažu u projekte zelene i održive investicije.

Podršku Gradu Splitu za potrebe izrade Akcijskog plana pružit će tim međunarodnih stručnjaka iz tvrke ARUP uz potporu savjetnika iz EBRD-a i odabranih lokalnih konzultanata, kao i aktivno sudjelovanje niza dionika na lokalnoj razini (udruga, instituta, strukovnih udruženja, institucija, gradskih tvrtki i sl). Izrada Akcijskog plana za zeleni grad (GCAP) pripremit će se kroz šest glavnih faza, nakon čije će se izrade javno prezentirati i dati Gradskom vijeću Grada Splitu na usvajanje.