• Novosti

Početak radova arheološkog istraživanja u Staroj gradskoj vijećnici

U okviru EU projekta Palača života – grad mijena / Palace of life – City of changes u Staroj gradskoj vijećnici krajem ovog tjedna počinju radovi arheološkog istraživanja. Navedena istraživanja provode se s ciljem otkrivanja i zaštite arheoloških slojeva i struktura, a prethode radovima na adaptaciji i uređenju zgrade Stare gradske vijećnice.

Nakon završetka radova arheoloških istraživanja, što je predviđeno u ožujku 2020., u Staroj gradskoj vijećnici započet će radovi adaptacije i unutrašnjeg uređenja, kako bi se ista adekvatno prezentirala i stavila u funkciju razvoja jer dosad nije bila valorizirana kao građevina i mjesto značajnih događaja u povijesti grada.

Radovi u Staroj gradskoj vijećnici dio su aktivnosti strateškog projekta Palača života – grad mijena / Palace of life – City of changes, integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom, za kojeg je Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. izradila projektnu prijavu i koji je krajem studenog 2019.  prijavljen na Poziv objavljen od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru ITU mehanizma, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“