• Novosti

Početna konferencija EU projekata „Vrtić za suvremenu obitelj“: izniman interes za kvalitetne programe produljenih boravaka u splitskim vrtićima

Danas je u zgradi gradske uprave Grada Splita održana zajednička početna konferencija tri EU projekta „Vrtić za suvremenu obitelj“ koje predškolske ustanove – Dječji vrtić Cvit Mediterana, Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Marjan provode u partnerstvu s Gradom Splitom.

Kroz projekte će se zaposliti više od 60 odgajatelja i ostalog stručnog osoblja poput logopeda, pedagoga, edukacijskih rehabilitatora i psihologa, a programe edukacija proći će više od 120 djelatnika vrtića. Projektima će se ujedno nabaviti i razna didaktička, sportska i informatička oprema.

Gradonačelnik Ivica Puljak se uvodno zahvalio svima koji su bili uključeni u prijavu ovih projekata, kao i onima koji će sudjelovati u njihovoj realizaciji. Naglasio je kako se radi o vrlo vrijednim europskim projektima kojima se značajno razvijaju i moderniziraju gradske vrtićke ustanove i koji će omogućiti djeci da sudjeluju u kvalitetnim programima koje i zaslužuju. „Ovi projekti samo su jedan od mnogih vidova ulaganja Grada Splita u predškolski odgoj i obrazovanje, a koja nas vode ka cilju da Split postane jedan od gradova s najboljim obrazovanjem u Hrvatskoj“, rekao je Puljak.

V.d. pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mario Negotić naglasio je značaj projekata za bolje usklađivanje obveza te ostvarivanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života roditelja. „Projekti koji su u tijeku već polučuju značajne rezultate, i veće od očekivanih, što pokazuje iznimno velik interes za produljene boravke; primjerice projektima je planirano kako će programima produljenog boravka u sve tri vrtićke ustanove biti obuhvaćeno oko 180 djece, a već do sada je više 410 djece prošlo kroz programe produljenih boravaka što dodatno pokazuje da su ovi projekti pun pogodak“, istaknuo je Negotić.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Cvit Mediterana Rossana Bosnić naglasila je kako za produljenim boravcima u ustanovi Cvit Mediterana vlada izniman interes te da se od početka provedbe projekta stalno uključuje dodatan broj djece. „Veliki značaj projekta su kvalitetne edukacije odgajatelja i stručnog osoblja što utječe na podizanje kvalitete rada u ustanovi te na kvalitetan rad s djecom, posebice onima s teškoćama u razvoju, kao i darovitom djecom“, rekla je ravnateljica.

Ani Mrnjavac, ravnateljica Dječjeg vrtića Marjan istaknula je zadovoljstvo time kako su roditelji prihvatili projekt koji je ujedno i jako kvalitetno osmišljen te se jednako kvalitetno i realizira. „Dodatna dobrobit projekta za našu ustanovu je i vrtićka oprema, i to od didaktičkih pomagala, namještaja, informatičke opreme i svega što vrtiću treba za kvalitetan rad“, naglasila je ravnateljica.  

Ravnatelj Dječjeg vrtića Radost Dubravko Vukovac naglasio je važnost novog sportskog programa u produljenom boravku unutar DV Radost, kao i značajan broj djece koja su već prošla kroz programe produljenog boravka. „ Projekt je značajan obzirom da doprinosi većoj zapošljivosti roditelja i usklađenju roditeljskih obveza te se njima razvijaju kvalitetni programi u produljenim boravcima“, naglasio je ravnatelj.

Produljeni boravci u vrtićima dosad su među roditeljima potaknuli izniman interes pa je tako u nepunih godinu dana od početka projekta već 410 djece boravilo u vrtićima u produljenom boravku, odnosno izvan standardnog radnog vremena vrtića, u odnosu na projektima predviđenih ukupno 180 djece. Potrebno je naglasiti kako se projektima se razvijaju i novi posebni programi kao što su sportski, Montessori, glazbeni, dramsko-scenski te program predškole, koji omogućuju da djeca dodatno razvijaju svoje vještine.

Ukupan iznos odobrenih sredstava za sve tri ustanove je 13.185.362,36 kn uz 100% stopu sufinanciranja od strane Europskog socijalnog fonda, a što je uspješnim projektnim prijavama osigurala Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. u veljači prošle godine (DV Cvit Mediterana 5.926.158,17 kn, DV Radost 3.473.269,73 i DV Marjan 3.785.934,46).