• Novosti

Prijavljena dva projekta s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u gradu Splitu

Razvojna agencija Split – RaST jučer je na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada raspisanog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost aplicirala dva projekta – za Grad Split te za gradsku komunalnu tvrtku Čistoća.

Projektom prijavljenim za Grad Split planirana je nabava biostabilizatora u svrhu obrade biootpada te ubrzanja procesa kompostiranja biootpada u ukupnoj vrijednosti od 3.125.000,00 kn, uz zatraženo sufinanciranje u maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 kn. Drugim projektom pripremljenim za Čistoću d.o.o. Split, planira se nabaviti automatska horizontalna preša za baliranje razvrstanog otpada, odnosno smanjivanje volumena reciklabilnog otpada, a čime se ujedno smanjuju troškovi prijevoza do oporabitelja te emisija CO2. Vrijednost ovog projekta je 1.310.000,00 kn dok se bespovratna sredstva mogu ostvariti u maksimalnom iznosu od 40% ukupne vrijednosti projekta, odnosno 524.000,00 kn.

Navedeni projekti predstavljaju nastavak rada na razvoju sustava gospodarenja otpadom u gradu Splitu, kao i važan korak u unaprjeđenju trenutačnog sustava te dostizanju potrebnih standarda u gospodarenju otpadom na području grada Splita.