• Novosti

Projekti ugradnje foto nadzora ilegalnog odlaganja otpada i sustava za praćenje jačine buke u gradu Splitu prijavljeni za sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Na Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Razvojna agencija Split – RaST pripremila je i na sufinanciranje prijavila dva projekta za Grad Split: Ugradnja autonomnog sustava foto nadzora u gradu Splitu i Instalacija sustava za praćenje jačine buke na području grada Splita.

Ugradnja autonomnog sustava foto nadzora na 20 identificiranih lokacija u gradu Splitu na kojima se učestalo ilegalno odlaže glomazni, komunalni i građevinski otpad potaknut će građane da otpad adekvatno zbrinjavaju u reciklažnim dvorištima i zelenim otocima što će doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijem korištenju resursa. Ugradnja sustava omogućit će kontrolu kritičnih lokacija na području grada na kojima se učestalo nelegalno odlaže otpad, ali i brzu intervencija gradskih službi u svrhu sanacije lokacija, kao i praćenje u stvarnom vremenu. Postavljanje ovog sustava vodit će sanaciji onečišćenih lokacija, smanjenju intervencija čišćenja na tim lokacijama, smanjenju  količine nekontrolirano odloženog otpada te podizanju svijesti građana o odgovornom postupanju s otpadom. Ukupan iznos projekta je 646.108,75 kuna, a od Fonda je zatraženo maksimalnih 40% iznosa sufinanciranja, odnosno 258.443,50 kn.

Instalacijom sustava za praćenje razine buke na 11 identificiranih lokacija u gradu Splitu kontrolirala bi se razina buke na lokacijama koje su pogođene značajnim onečišćenjem bukom, a koja ima negativne utjecaje na okoliš i životno okruženje, a posljedično i kvalitetu života stanovništva. Instalacija sustava za praćenje razine buke imat će dvojaki značaj – bit će važan izvor podataka o stanju i kvaliteti okoliša, ali će ujedno biti i input nadležnim službama koji će svojim djelovanjem utjecati na razinu buke na tim lokacijama u stvarnom vremenu. Povećanim brojem mjerenja razine buke bit će na vrijeme detektirana i adresirana od strane nadležnih službi, čime će se direktno utjecati na trajanje vremena povišene razine buke, kao i izloženosti buci mjerenoj u decibelima. Povećanje frekvencija mjerenja utjecat će posljedično na poboljšanje kvalitete neposrednog okruženja stvarajući ugodnije mjesto za život i rad. Ukupan iznos projekta je 457.826,88 kn, a od Fonda je zatraženo maksimalnih 40% iznosa sufinanciranja, odnosno 183.130,75 kn.