Objavljena javna nabava za promotivne materijale u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. dana 28. kolovoza 2023. godine objavila je Obavijest o jednostavnoj nabavi za promotivne materijale u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“ u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Postupak jednostavne nabave dio je projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split KK.03.1.2.10“.

Projektom „RaSTom do razvoja poduzetništva“ jačaju se kapaciteti Razvojne agencije Split – RaST i ista se umrežava s drugim poduzetničko-potpornim institucijama iz Hrvatske i Europske unije koji pružaju usluge mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz područja visokotehnoloških djelatnosti. Projektom se razvijaju i pružaju visokokvalitetne i inovativne usluge edukacije, savjetovanja, informiranja i problem-solvinga za MSP-ove na području grada Splita, ali i cijele Urbane aglomeracije Split. Cilj edukacija je unaprjeđenje osobnih i poslovnih vještina i znanja MSP-ova, čime se unaprjeđuje poduzetničko okruženje, a RaST pozicionira kao poduzetničko-potporna institucija UAS-a.

Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima možete pristupiti na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Također je sva dokumentacija objavljena i dostupna na web stranicama RaST-a klikom na LINK.

Procijenjena vrijednost nabave je 22.574,95 EUR bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: 8/2023

Broj objave: 2023/ 0BP-03030

Rok za dostavu ponuda je 28. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati.