Objavljeno prethodno savjetovanje za usluge edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za uslugu provedbe edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ te je temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave odlučila provesti analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Nabava usluge za provedbu edukacija i radionica za potrebe projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“, javni naručitelj – Razvojna agencija Split – RaST d.o.o., objavio je opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 10. prosinca 2021. godine i možete joj pristupiti na poveznici:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5744634  

Također je sva dokumentacija objavljena i dostupna na web stranicama RaST-a klikom na LINK.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga je 16. prosinca 2021. godine.

Evidencijski broj nabave Naručitelja: 3/2021

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.