Objavljeno prethodno savjetovanje za usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ te je temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave odlučila provesti analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Dokumentacija o nabavi s pripadajućim prilozima objavljena na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 20. listopada 2021. godine i možete joj pristupiti na poveznici:

Također je sva dokumentacija objavljena i dostupna na web stranicama RaST-a klikom na LINK.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga je 27. listopada 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.