• Novosti

Sastanak sa Sveučilištem i ex-ante evaluatorom u svrhu finalizacije prvog faznog izvješća evaluatora

U srijedu 26. svibnja na Ekonomskom fakultetu u Splitu održan je sastanak između ex-ante evaluatora “Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine” Nenada Starca, koordinatora izrade Strategije ispred Sveučilišta u Splitu Vinka Muštre i Razvojne agencije Split – RaST kao lokalnog koordinatora Strategije.

Teme sastanka bile su finalizacija prvog faznog izvješća ex-ante evaluatora koje se tiče vrednovanja procesa izrade analitičkog dijela nacrta Strategije koji uključuje analizu stanja i SWOT analizu, kao i dogovor oko idućih koraka u izradi Strategije s predstavnikom Izrađivača. Na sastanku se komentirao dostavljeni nacrt opisa prioriteta te ciljeva i mjera za cjelinu Institucionalni okvir te okvirni rokovi za izradu nacrta ciljeva i mjera za ostale cjeline unutar Strategije, kao i potrebni koraci u svrhu pravovremene realizacije dinamičko-metodološkog plana izrade Strategije. 

Svrha ex-ante evaluacije, odnosno prethodnog vrednovanja nacrta Strategije jest poboljšanje kvalitete postupka izrade Strategije osiguravanjem postizanja metodološke usklađenosti sa zakonskim okvirom, kao i povezanosti s nadređenim strateškim dokumentima na regionalnoj i nacionalnoj razini te razini Europske unije.