• Novosti

Sredstvima Županije osigurano sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za glavni projekt uređenja Žnjanskog platoa

Prijavom na „Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini“ u listopadu prošle godine Razvojna agencija Split – RaST osigurala je 600.000,00 kuna bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt uređenja Žnjanskog platoa. Osiguranim bespovratnim sredstvima također će se sufinancirati i izrada dokumentacije za glavni projekt prometnice Šetalište Pape Ivana Pavla II.

Javnim pozivom za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije se uspješnim projektnim prijavama dodjeljuju bespovratna sredstva za sufinanciranje iz proračuna Županije, a u cilju jačanja konkurentnosti Splitsko-dalmatinske županije kroz razvoj obalne i morske infrastrukture te time i jačanja turističke i gospodarske resursne osnove. Temeljem Odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava, uspješnom je ocijenjena i prijava Grada Splita koju je pripremio i izradio RaST uz tehničku pomoć i koordinaciju sa Službom za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Grada Splita.