• Novosti

„Za dobre vibre – čitaj libre“: bibliobusom do svih područja Splitsko-dalmatinske županije koja nemaju pristup knjizi

Na području Splitsko-dalmatinske županije trenutno je 26 općina bez knjižnične usluge, a više od 30 naselja s preko 500 stanovnika nema ni narodnu ni školsku knjižnicu. Ukupno više od 60 000 stanovnika u svom naselju ili općini u sklopu Splitsko-dalmatinske županije nema osiguran pristup knjizi. Kako bi se pristupilo rješavanju ovog problema, Gradska knjižnica Marka Marulića Split namjerava uspostavom pokretne knjižnice – bibliobusa obuhvatiti značajan broj općina i naselja na području županije i osigurati im neposredan pristup knjizi.

S ciljem sufinanciranja projekta bespovratnim sredstvima Europske unije, projekt pod nazivom „Za dobre vibre – čitaj libre“ prijavljen je na natječaj Ministarstva kulture i medija „Čitanjem do uključivog društva“, a za cilj ima promociju čitanja i razvoj čitalačke pismenosti na području Splitsko-dalmatinske županije, s naglaskom na područja u kojima je neposredan pristup knjizi umanjen. Projektom je planirana aktivnost nabave bibliobusa i uspostave županijske bibliobusne službe uz održavanje niza radionica za poticanje čitanja i razvoja čitalačke pismenosti za djecu i mlade, starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i javna kampanja podizanja svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj.

Projekt je iznimno vrijedan za sve stanovnike Splitsko-dalmatinske županije budući da se njegovom provedbom povećava dostupnost knjižnog fonda i unaprjeđuju čitalačke kompetencije osoba u riziku od socijalne isključenosti te se podiže razina svijesti o važnosti čitanja u svim mjestima kojima je pristup knjizi u ovom trenutku smanjen ili u cijelosti onemogućen.

Ukupan iznos projektne prijave je 3.999.483,36 kn, a moguće je ostvariti 100% sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU. Nositelj Projekta je Gradska knjižnica Marka Marulića Split, partner na projektu je Splitsko-dalmatinska županija koja osigurava financijsku održivost bibliobusne službe, dok je projektnu prijavu izradila i podnijela Razvojna agencija Split – RaST.