• Novosti

Za samo dva mjeseca završena energetska obnova dječjeg vrtića u Slatinama

Presijecanjem vrpce i pjesmom veselih mališana u Slatinama danas je obilježen završetak provedbe projekta energetske obnove dječjeg vrtića Morski Konjić. Za ovaj projekt su Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. i Dječji vrtić Radost na natječaju HEP Opskrbe “ZelEn” osigurali 560 tisuća kuna bespovratnih sredstva, a stručne službe Grada Splita izradile su tehničku dokumentaciju koja je poslužila za prijavu na spomenuti poziv.

HEP ESCO proveo je nabavu potrebnu za radove na obnovi fasade, toplinske izolacije ravnog i kosog krova te zamjenu vanjske stolarije, a na istom objektu obavljeni su i radovi rekonstrukcije rasvjete i gromobranske instalacije s procijenjenom vrijednosti od 31.000 kuna.