• Novosti

Započet postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Nastavno na zaprimljeno Mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 31. svibnja 2022. godine, sukladno važećim uredbama u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Grad Split je dana 30. lipnja 2022. godine donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

Mišljenjem Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije određeno je kako za Strategiju razvoja grada Splita do 2030. godine nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, već postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš kojim se od nadležnih javno-pravnih tijela određenih posebnim propisima traži mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene.

Redoslijed radnji koje se provode u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, dostupni su u Odluci koja je objavljena i na službenim stranicama Grada Splita.