Javna nabava

Objavljena javna nabava za promotivne materijale u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Objavljena javna nabava za računalnu opremu u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Potpisan ugovor za provedbu edukacija i radionica u sklopu projekta “RaSTom do razvoja poduzetništva”

Potpisan ugovor za usluge promotivnih aktivnosti projekta “RaSTom do razvoja poduzetništva”

Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda u sklopu javne nabave aktivnosti edukacija i radionica

Objavljena javna nabava za aktivnosti edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Objavljeno prethodno savjetovanje za usluge edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Objavljena javna nabava za usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Objavljeno prethodno savjetovanje za usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“